zondag 3 december 2023 om 9.30

1e zondag van advent
Voorganger(s): ds. S. Alblas

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is geen kinderkerk in de maand december.


9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk                          

Schikking tijdens Advent
Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023/2024: ‘Ga mee!’ Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.

Weekthema: Op weg naar Betlehem
Thema: De Mensenzoon.     Dag-tekst: ‘Dan zal men de Mensenzoon zien komen’ (Marcus 13:26)
Symboliek
De richting van de wegwijzer wordt naar beneden gericht. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg die we gaan is donker. De guirlande wordt gemaakt van beukenblad,
beukennootjes en eventueel gedroogde materialen uit de tuin zoals hortensia en ‘vleugeltjes’. De meeste puntjes van het beukenblad wijzen naar beneden om de richting van de pijl te versterken.
Symboliek materiaal
Als je onder de beuk doorloopt, die mooie en vaak oude boom, voel je je klein en nietig. De beuk verbindt de aarde met de hemel. De gedroogde materialen herinneren ons aan een tijd
waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.
Symboliek kleur
De weg is donker, de zon is verduisterd.


Voorganger: ds. S. Alblas
Organist:   Annejet Dijkman

Orde van dienst     
Afkondigingen
Aansteken 1e adventskaars + gedichtje
Zingen staande lied 286:1 (Waar de mensen dwalen)
Moment van stil gebed (wij gaan staan)
Bemoediging en groet
Zingen staande lied 286:3
 (waar gaan we het in deze dienst over hebben, voor jong en oud)

Gebed
Uitleg over project Bijbel Basics ‘Een nieuw begin’ (leiding nevendienst)
Zingen Projectlied
Kinderen mogen naar de nevendienst
Lezen Jesaja 11:1-2; 5-10 NBV21 (lector)
Zingen lied 473:1, 2 (Er is een roos ontloken)
Lezen Lucas 1:39-49 NBV21 (lector)
Zingen lied 157a:1, 2 (Mijn ziel maakt groot)
Verkondiging Thema: De blijdschap van Maria
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, lofprijzing
Aankondiging collecte
Zingen staande lied 26:1, 3 (Liedboek voor de kerken)
Zegen
Gemeente zingt Amen


Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor het zeemanshuis.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                             
                                                                                                   
Van de kindernevendienst:
De komende weken staat in het teken van Advent en Kerst. Het thema is “Een nieuw begin”.
God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.
We lezen op de vier zondagen van Advent en Kerst uit het evangelie van Lucas. Steeds kunnen we hier lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Oude beloftes klinken mee, en het is een belofte voor de toekomst, ook voor ons.
 

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet en als teken van bemoediging van onze gemeente naar mevr. A. S. Kloppenburg, Havenweg 23.


Beste allemaal,
Op dinsdagavond 21-11 jl. hebben jeugdleden van de clubs onder leiding van een volwassene
collecte gelopen voor Kerk in Actie met als doel om geld in te zamelen voor kinderen in Oekraïne
die aankomende winter alweer de tweede winter in oorlog in gaan.

Het was maar een uurtje per groep en mogelijk dat wij daarom ook niet bij u aan de deur zijn geweest maar wat een enthousiasme! Van de kinderen maar ook van de  dorpsbewoners. Reacties als:
  we hadden al geld klaar liggen en wat goed dat jullie dit doen maakte
dat de kinderen vol energie terug kwamen na een toch wel koude tocht.

We hebben dan ook een opbrengst weten op te halen van € 453.92, waarvoor wij
jullie willen bedanken. (note: dit is de totaalopbrengst van drie clubgroepen die in Spijk en Bierum gelopen hebben)

Met Vriendelijke Groet,
Jeugdwerk Spijk-Losdorp/Bierum


Komende diensten

10 dec.          9.30 uur          Advent zangdienst met het koor Simi Jadech uit Appingedam
                                                                                   Er is deze dienst geen kindernevendienst
17 dec.          9.30 uur          ds. W.T. Spoelstra-Postmus


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 datum rechtstreeks later bekeken
19 nov. 29 26
26 nov. 27 83Zin in een kopje koffie/thee?
Kom binnen!

         Nu zijt wellekome, een passend thema omdat het juist in de donkere decemberdagen op weg naar Kerst fijn kan zijn een ander te ontmoeten. In die tijd van het jaar komen we elkaar op straat minder vaak tegen en zijn we geneigd in ons eigen huis te blijven. Hoe fijn is het om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt. Dit licht toelaten, aansteken, om hoop te geven en leven te delen Dat is Advent.

In de adventsperiode van zondag 3 december tot en met 24 december a.s. stellen meerdere gemeenteleden op verschillende dagen en tijdstippen hun huiskamer open voor een ontmoeting met anderen. Ds. Frénay is in de verschillende huiskamers aanwezig.

Voel je welkom bij één of meerdere adressen:
 
Donderdag 7 december
Ina Ernsten, Fraeilemaweg 21, Losdorp. 0640401358
10.00 -11.30 uur
Vrijdag 15 december
Kars en Henny Koop, ,t Loug 4, 0613997772
15.00 -16.30 uur
 
Vrijdag 8 december
Piet en Paula Datema, De Kluft 1, 592052
10.00 – 11.30 uur
Zaterdag 16 december
Piet en Gerda Wiersema. Hoofdweg Z,33 0612085560
10.00 -11.30 uur

Zaterdag 9 december
Ds. Ignace Frénay en Tonnis Musschenga
Schouwerzijlsterweg 6 Mensingeweer
0595-712015      10.00 – 11.30 uur

 

Donderdag 21 december
Ebo en Grietje Blokzijl, Westersingel 16 06120090938
!5.00 -16.30 uur

 


De pastorale groep van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp 

terug