zondag 10 december 2023 om 9.30

Advent zangdienst
Voorganger(s): Gemeenteleden

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is geen kindernevendienst deze zondag.   Er is geen kinderkerk in de maand december.


9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk                          

Schikking tijdens Advent
Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023/2024: ‘Ga mee!’ Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.
Symboliek
De richting van de wegwijzer wijst naar links. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links.
De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de Thuja. De puntjes van de Thuja wijzen naar de paaskaars, op weg naar het licht.
Symboliek materiaal
De Thuja heeft eigenlijk twee namen: de boom van goed en kwaad, en levensboom. Het is een groenblijvende geurende boom, wat de onsterfelijkheid symboliseert.
De aromatische olie heeft een rustgevende uitwerking op mensen, een levenselixer voor op reis.
Symboliek kleur
De weg is groen. Er is hoop voor de toekomst.


Gemeenteleden; Kornelia, Jannette, Pauline en Menko
m.m.v. Koor Simi Jadech uit Appingedam
Organist:   John Veldman

Orde van dienst
Vooraf orgelmuziek
We volgen de liturgie zoals aangegeven op de schermen zonder verdere aankondiging
Welkom
Aansteken 2de Adventskaars en een gedichtje
votum en groet door de ouderling
Zingen: lied 433: 1, 2, 3, 4 en 5 Kom tot ons de wereld wacht
Simi Jadech zingt 2 liederen:
  • Keltisch adventslied
  • I will carry you
Ontsteek het licht en open je hart, Jezus zal komen.
Reik naar Zijn hand, Hij zal je steunen als je het even niet meer weet.

Gebed
Zingen koor en gemeente: God van Licht (opwekking lied 807)
Lezen door lector: Lukas 1: 26 t/m 38 uit de bijbel in gewone taal
Aandacht voor de kinderen: project en projectlied  
Zingen: 442: 1 en 2 op U, mijn Heiland blijf in hopen
Gedicht: Nel Benschop
Simi Jadech zingt 2 liederen:
  • Live like Christmas
Hoe zou het zijn als we elke dag van het jaar in Kerstsfeer waren.
Tijd voor vriendschap, vergeving en licht.
Stel je eens voor hoe dat zou zijn.
  • Leun op mij
Hij is er voor jou. Ook als het even niet meezit.
Je hoeft niets te vragen, Hij helpt je dragen.
Hij helpt je om door te gaan.

Verhaal voor kinderen = ook de overdenking
Zingen kinderkerstlied: Midden in de winternacht: vers 1
Zingen: lied 476: 1 Nu zijt wellekome
              lied 444: 1, 2, 4 en 5 Nu daagt het in het oosten

Collecte
Simi Jadech zingt 2 liederen:
  • Kiek omhoog
Kijk omhoog, naar het licht.
Want zelfs na de langste nacht, drijft de wolk voorbij.
Bij Jezus kun je altijd terecht.
  • Kind uit de Hemel
Het Kind uit de Hemel is geboren.
Hij is altijd bij ons en daarom zingen wij, U bent Heer.

Afsluiting met gebed
Zingen zegenlied: lied 415: 1, 2, 3


Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                             
                                                                                                 
Kerstattentie
Het is een goede gewoonte gebleken dat de ouderen en zieken een kleine attentie van de diaconie via gemeenteleden krijgen uitgereikt.
Ook dit jaar wil de diaconie deze attenties uitdelen.
Op zondag 10 en 17 december staat de diaconie in de kerk met de tasjes. U wordt uitgenodigd een of meerdere tasjes mee te nemen en ze te bezorgen in de week voor kerst.
Het adres zit in de tas.
Namens de ontvangers: hartelijk dank.
 

Van de kindernevendienst:
De komende weken staat in het teken van Advent en Kerst. Het thema is “Een nieuw begin”.
God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.
We lezen op de vier zondagen van Advent en Kerst uit het evangelie van Lucas. Steeds kunnen we hier lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Oude beloftes klinken mee, en het is een belofte voor de toekomst, ook voor ons.
 

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet en felicitatie van onze gemeente naar de fam. J. Brontsema en E. Brontsema-Huisman, Westersingel 24 die afgelopen donderdag, 7 december, 50 jaar waren getrouwd.  Van Harte gefeliciteerd.


Adventsviering
Alle inwoners van Spijk en Losdorp vanaf 75 jaar zijn van harte welkom.
Vanaf 15.30 uur bent u welkom voor een kopje thee/koffie.
De viering begint om 16.00 uur en zal worden afgesloten met een broodmaaltijd.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met
Grietje Blokzijl   tel: 591730  of Gerda Dijkhuizen  tel:592346


Gelegenheidskoortje kerstnachtdienst
Omdat het bij het afscheid van Jake zo leuk was om in een gelegenheidskoortje met gemeenteleden te zingen, hebben we bedacht om dit in de kerstnachtdienst nog eens te proberen. Zing je ook mee? We willen 2 of 3 liedjes met elkaar zingen in de dienst, en repeteren daarvoor na de kerkdienst op 10 en 17 december. Je hoeft echt niet de beste zanger van het dorp te zijn om mee te doen, als je maar enthousiasme en zin hebt! 


Komende diensten
17 dec.          9.30 uur          ds. W.T. Spoelstra-Postmus
24 dec.          9.30 uur          ds. C.E. Lavooy
24 dec.          21.00 uur        ds. J. Bassie      Kerstnachtdienst
25 dec.          10.00 uur        ds. G. Knol  m.m.v. CBS   gezamenlijke dienst met de gemeente BHK
31 dec.          9.30 uur          ds. I. Frénay
31 dec.          19.00 uur        gemeenteleden   Oudejaarsavonddienst
1 jan.             10.00 uur        gemeenteleden   Nieuwjaarsdienst        koffiedrinken na de dienst


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 
 datum rechtstreeks later bekeken
19 nov. 29 26
26 nov. 27 83
3 dec. 27 39Zin in een kopje koffie/thee?
Kom binnen!
         
Nu zijt wellekome, een passend thema omdat het juist in de donkere decemberdagen op weg naar Kerst fijn kan zijn een ander te ontmoeten. In die tijd van het jaar komen we elkaar op straat minder vaak tegen en zijn we geneigd in ons eigen huis te blijven. Hoe fijn is het om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt. Dit licht toelaten, aansteken, om hoop te geven en leven te delen Dat is Advent.

In de adventsperiode van zondag 3 december tot en met 24 december a.s. stellen meerdere gemeenteleden op verschillende dagen en tijdstippen hun huiskamer open voor een ontmoeting met anderen. Ds. Frénay is in de verschillende huiskamers aanwezig.

Voel je welkom bij één of meerdere adressen:

 
 
 
 
  Vrijdag 15 december
Kars en Henny Koop, ,t Loug 4, 0613997772
15.00 -16.30 uur

 
  Zaterdag 16 december
Piet en Gerda Wiersema. Hoofdweg Z,33061208556010.00 -11.30 uur
  

Donderdag 21 december
Ebo en Grietje Blokzijl, Westersingel 16 06120090938
!5.00 -16.30 uur


 De pastorale groep van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp 

terug