zondag 17 december 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): ds. Spoelstra

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is geen kinderkerk in de maand december.


9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk                          

Schikking tijdens Advent
Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023/2024: ‘Ga mee!’ Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.
Weekthema: Op de weg naar Jezus
Thema: De bruidegom komt
Dagtekst: ‘Wie de bruid heeft, die is de bruidegom’
(Johannes 3:29, Naardense Bijbel)
Symboliek
De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus. De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande..
Symboliek kleur
Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. In de tekst gaat het over de doop en over de bruiloft, een feestelijke bijeenkomst om naar op weg te gaan.

Voorganger: ds. W.T. Spoelstra-Postmus
Organist:   dhr. J.W. Rijzinga

Orde van dienst
Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst
Aansteken van de adventskaarsen
Lied van de intocht: Lied 85 : 1  gemeente gaat staan
Onze hulp. Drempelgebed en groet
Vg      onze hulp is de naam van d Ene, de Levende
Gem  die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg     Hij blijft trouw. Altijd!
Gem  en laat niet los het werk waaraan Hij is begonnen.
Vg.     Hier zijn wij, mensen met een groot verlangen
om te vieren en te zeggen dat hoop het zal winnen van wanhoop;
om de droom levend te houden van goedheid en samenleven.
Gij zult ons toch niet beschamen?
Daarom roepen wij: Eeuwige, toon ons uw trouw!
Gem  Amen
Vg      De Heer is met u!
Gem  ook met u is de Heer.      Hierna gaan we zitten

Zingen: Lied tegen de 3.e wereldoorlog  ( melodie liedboek 562)

Gebed bij de opening van Gods Woord
Adventsproject met projectlied van de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de eigen ruimte
Lezen: Jesaja 7 : 1 – 14 ( lector)
Zingen: lied 451 : 1 , 2 , 3
Uitleg/verkondiging
Orgelspel
Zingen: uit voormalig liedboek: 125 : 1
Gebeden, afgesloten met “Onze Vader”  Vertaling 2021
Aandacht voor d collecten . Inzameling van de gaven. Kinderen komen terug
Slotlied: 454: 1 , 2 , 3
Wegzending en zegen


Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie (KIA, binnenlandsdiaconaat)  en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                             
Kerk in Actie; Binnenlands Diaconaat:
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

Van de kindernevendienst:
De komende weken staat in het teken van Advent en Kerst. Het thema is “Een nieuw begin”.
God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.
We lezen op de vier zondagen van Advent en Kerst uit het evangelie van Lucas. Steeds kunnen we hier lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Oude beloftes klinken mee, en het is een belofte voor de toekomst, ook voor ons.
 

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet en felicitatie van onze gemeente naar de heer en mevr. G. Knook-Nieuwkerk, Jonker 36 die zaterdag 16 dec. 63 jaar zijn getrouwd. Van harte gefeliciteerd.
Ook zijn er bloemen, met onze felicitatie gebracht naar de fam. H. de Groot-Rowaan, Parklaan 6 die eveneens 16 december 40 jaar waren getrouwd.


Adventsviering 20 december in het Spiekhoes.
Alle inwoners van Spijk en Losdorp vanaf 75 jaar zijn van harte welkom.
Vanaf 15.30 uur bent u welkom voor een kopje thee/koffie in het Spiekhoes.
De viering begint om 16.00 uur op en zal worden afgesloten met een broodmaaltijd.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met
Grietje Blokzijl   tel: 591730  of Gerda Dijkhuizen  tel:592346


Gelegenheidskoortje kerstnachtdienst
Omdat het bij het afscheid van Jake zo leuk was om in een gelegenheidskoortje met gemeenteleden te zingen, hebben we bedacht om dit in de kerstnachtdienst nog eens te proberen. Zing je ook mee? We willen 2 of 3 liedjes met elkaar zingen in de dienst, en repeteren daarvoor na de kerkdienst op 17 december. Je hoeft echt niet de beste zanger van het dorp te zijn om mee te doen, als je maar enthousiasme en zin hebt! 

Gezinsdienst 1e kerstdag
1e kerstdag is er een gezamenlijke gezinsdienst van de gemeenten Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp in de Andreas kerk te Spijk.
Aanvang 10:00 uur. Voorganger is ds. Gerard Knol m.m.v. muziekvereniging CBS en kindernevendienst.
Zit je op de basisschool en houd je van zingen ? Zing dan mee in het kinderkoor voor deze dienst. Er wordt hiervoor geoefend op zaterdagmiddag 16 december en zaterdagmiddag 23 december om 16:00 uur in het Spiekhoes. Je bent van harte welkom !
 

Komende diensten

24 dec.          9.30 uur          ds. C.E. Lavooy
24 dec.          20.30 uur        ds. J. Bassie      Kerstnachtdienst m.m.v. koor gemeenteleden
25 dec.          10.00 uur        ds. G. Knol  m.m.v. CBS   gezamenlijke dienst met de gemeente BHK
31 dec.          9.30 uur          ds. I. Frénay
31 dec.          19.00 uur        gemeenteleden   Oudejaarsavonddienst
1 jan.              10.00 uur        gemeenteleden   Nieuwjaarsdienst        koffiedrinken na de dienst


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 datum rechtstreeks later bekeken
26 nov. 27 83
3 dec. 27 39
10 dec. 47 130


Zin in een kopje koffie/thee?    Kom binnen!

Nu zijt wellekome, een passend thema omdat het juist in de donkere decemberdagen op weg naar Kerst fijn kan zijn een ander te ontmoeten. In die tijd van het jaar komen we elkaar op straat minder vaak tegen en zijn we geneigd in ons eigen huis te blijven. Hoe fijn is het om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt. Dit licht toelaten, aansteken, om hoop te geven en leven te delen Dat is Advent.

In de adventsperiode van zondag 3 december tot en met 24 december a.s. stellen meerdere gemeenteleden op verschillende dagen en tijdstippen hun huiskamer open voor een ontmoeting met anderen. Ds. Frénay is in de verschillende huiskamers aanwezig.

Voel je welkom bij:
  
Donderdag 21 december
Ebo en Grietje Blokzijl, Westersingel 16 06120090938
!5.00 -16.30 uur


 De pastorale groep van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp


 
Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is geen kinderkerk in de maand december.


9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk                          

Schikking tijdens Advent
Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023/2024: ‘Ga mee!’ Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.
Weekthema: Op de weg naar Jezus
Thema: De bruidegom komt
Dagtekst: ‘Wie de bruid heeft, die is de bruidegom’
(Johannes 3:29, Naardense Bijbel)
Symboliek
De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus. De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande..
Symboliek kleur
Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. In de tekst gaat het over de doop en over de bruiloft, een feestelijke bijeenkomst om naar op weg te gaan.

Voorganger: ds. W.T. Spoelstra-Postmus
Organist:   dhr. J.W. Rijzinga

Orde van dienst
Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst
Aansteken van de adventskaarsen
Lied van de intocht: Lied 85 : 1  gemeente gaat staan
Onze hulp. Drempelgebed en groet
Vg      onze hulp is de naam van d Ene, de Levende
Gem  die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg     Hij blijft trouw. Altijd!
Gem  en laat niet los het werk waaraan Hij is begonnen.
Vg.     Hier zijn wij, mensen met een groot verlangen
om te vieren en te zeggen dat hoop het zal winnen van wanhoop;
om de droom levend te houden van goedheid en samenleven.
Gij zult ons toch niet beschamen?
Daarom roepen wij: Eeuwige, toon ons uw trouw!
Gem  Amen
Vg      De Heer is met u!
Gem  ook met u is de Heer.      Hierna gaan we zitten

Zingen: Lied tegen de 3.e wereldoorlog  ( melodie liedboek 562)

 
 
Wie die met eigen ogen
de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend
ontkennen wat gebeurt.
Dat oorlog is geboden
en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden,
en wij die mensen zijn.

Wij die nog mogen leven
van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijs gegeven
aan meer dan eigen schuld,
wij die God weet hoe verder
tot hier toe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen
het recht van vuur en zwaard.
 
 
 
Dat wij toch niet vergeten
waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten
opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschapen
de geest die overleeft,
dat onze lieve aarde
nog kans op redding heeft.
 

Gebed bij de opening van Gods Woord
Adventsproject met projectlied van de kinderen, hierna gaan de kinderen naar de eigen ruimte
Lezen: Jesaja 7 : 1 – 14 ( lector)
Zingen: lied 451 : 1 , 2 , 3
Uitleg/verkondiging
Orgelspel
Zingen: uit voormalig liedboek: 125 : 1
Gebeden, afgesloten met “Onze Vader”  Vertaling 2021
Aandacht voor d collecten . Inzameling van de gaven. Kinderen komen terug
Slotlied: 454: 1 , 2 , 3
Wegzending en zegen


Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie (KIA, binnenlandsdiaconaat)  en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                            
1e collecte                                                       2de collecte                                                    
 
Kerk in Actie; Binnenlands Diaconaat:
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen.
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem is.

Van de kindernevendienst:
De komende weken staat in het teken van Advent en Kerst. Het thema is “Een nieuw begin”.
God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.
We lezen op de vier zondagen van Advent en Kerst uit het evangelie van Lucas. Steeds kunnen we hier lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Oude beloftes klinken mee, en het is een belofte voor de toekomst, ook voor ons.
 

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet en felicitatie van onze gemeente naar de heer en mevr. G. Knook-Nieuwkerk, Jonker 36 die afgelopen zaterdag 16 okt. 63 jaar waren getrouwd. Van harte gefeliciteerd.
Ook zijn er bloemen, met onze felicitatie gebracht naar de fam. H. de Groot-Rowaan, Parklaan 6 die eveneens 16 december 40 jaar waren getrouwd.


Adventsviering 20 december in het Spiekhoes.
Alle inwoners van Spijk en Losdorp vanaf 75 jaar zijn van harte welkom.
Vanaf 15.30 uur bent u welkom voor een kopje thee/koffie in het Spiekhoes.
De viering begint om 16.00 uur op en zal worden afgesloten met een broodmaaltijd.
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met
Grietje Blokzijl   tel: 591730  of Gerda Dijkhuizen  tel:592346


Gelegenheidskoortje kerstnachtdienst
Omdat het bij het afscheid van Jake zo leuk was om in een gelegenheidskoortje met gemeenteleden te zingen, hebben we bedacht om dit in de kerstnachtdienst nog eens te proberen. Zing je ook mee? We willen 2 of 3 liedjes met elkaar zingen in de dienst, en repeteren daarvoor na de kerkdienst op 17 december. Je hoeft echt niet de beste zanger van het dorp te zijn om mee te doen, als je maar enthousiasme en zin hebt! 

Gezinsdienst 1e kerstdag
1e kerstdag is er een gezamenlijke gezinsdienst van de gemeenten Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp in de Andreas kerk te Spijk.
Aanvang 10:00 uur. Voorganger is ds. Gerard Knol m.m.v. muziekvereniging CBS en kindernevendienst.
Zit je op de basisschool en houd je van zingen ? Zing dan mee in het kinderkoor voor deze dienst. Er wordt hiervoor geoefend op zaterdagmiddag 16 december en zaterdagmiddag 23 december om 16:00 uur in het Spiekhoes. Je bent van harte welkom !
 

Komende diensten
 
24 dec.          9.30 uur          ds. C.E. Lavooy
24 dec.          20.30 uur        ds. J. Bassie      Kerstnachtdienst m.m.v. koor gemeenteleden
25 dec.          10.00 uur        ds. G. Knol  m.m.v. CBS   gezamenlijke dienst met de gemeente BHK
31 dec.          9.30 uur          ds. I. Frénay
31 dec.          19.00 uur        gemeenteleden   Oudejaarsavonddienst
1 jan.              10.00 uur        gemeenteleden   Nieuwjaarsdienst        koffiedrinken na de dienst


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 
 datum rechtstreeks later bekeken
26 nov. 27 83
3 dec. 27 39
10 dec. 47 130


Zin in een kopje koffie/thee?    Kom binnen!
Tekstvak:
         


Nu zijt wellekome, een passend thema omdat het juist in de donkere decemberdagen op weg naar Kerst fijn kan zijn een ander te ontmoeten. In die tijd van het jaar komen we elkaar op straat minder vaak tegen en zijn we geneigd in ons eigen huis te blijven. Hoe fijn is het om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt. Dit licht toelaten, aansteken, om hoop te geven en leven te delen Dat is Advent.

In de adventsperiode van zondag 3 december tot en met 24 december a.s. stellen meerdere gemeenteleden op verschillende dagen en tijdstippen hun huiskamer open voor een ontmoeting met anderen. Ds. Frénay is in de verschillende huiskamers aanwezig.

Voel je welkom bij:
 
 
 
 
 
  
Donderdag 21 december
Ebo en Grietje Blokzijl, Westersingel 16 06120090938
!5.00 -16.30 uur


 De pastorale groep van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp 

terug