zondag 24 december 2023 om 20.30 uur

Kerstavond
Voorganger(s): prop. Dhr. J. Bassie, Groningen

24 dec. 20.30 uur Kerstnachtdienst

Voorganger: dhr. J. Bassie
Organist:   dhr. J.W.F. Veldman
m.m.v. Gelegenheidskoortje kerstnachtdienst

Orde van dienst
Thema: ‘Vergeet je Licht niet!

Samenzang: Lied 444: Nu daagt het in het oosten
Welkom 
Votum en groet
Koor zingt: Ding Dong, merily on high
Samenzang Lied 477 Komt allen tezamen
Gedicht Kerst (Nel Benschop)
Samenzang Lied 483 Stille nacht
Gebeden
Schriftlezing: Jesaja 60:1-9  (NBV21)
Koor zingt
- Een miljoen kaarsjes
- Kom vier het feest met mij (sela)
Schriftlezing: Lucas 2:1-14 (NBV21)
Samenzang: Lied 66 Lofzang van Maria: Mijn ziel verheft Gods eer
Verkondiging
Samenzang Lied 551 Joh. de Heer Hoor de engelen zingen de eer
Dankgebed en voorbeden
Koor zingt: Vrede voor wie het hoort (Sela)  Gemeente zingt refrein mee:
Inzameling van de gaven
Samenzang Lied 613 Joh. de Heer In Betlehems stal
Zending en zegen
Samenzang Lied 48 Joh. de Heer Ere zij God

 
Collecte   
Er is in deze dienst maar 1 collecte n.l. voor KIA -kinderen in de knel.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
                                                            

terug