zondag 31 december 2023 om 19.00

Oudjaarsavond
Voorganger(s): gemeenteledenUitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                             

31 dec. 19.00 uur Oudejaarsdienst

Voorganger: gemeenteleden                              Organist:   dhr. J.W.F. Veldman

Orde van dienst
Welkom door ouderling van dienst.
We zingen staande NLB  280:1 t.m. 4
Gebed
(zitten)  Zingen NLB 280:5 tm 7
Gebed bij de opening van de bijbel.
Eerste schriftlezing:  Psalm 90 uit NBV21
Tweede schriftlezing: Hebreeën  12:1 tm 3
Zingen NLB 90A  1 tm 6  (O God die droeg ons….)
Meditatie n.a.v. Hebr.12:1-3  “Gaan voor Goud”
Filmpje over Steven Bradbury en een nawoord.
Lied met de scherm van Sela  Toekomst vol van hoop    
Gedicht van Nel Benschop
Zingen:  gezongen geloofsbelijdenis  uit Evang.bundel lied 289 :1,2,3 (melodie Wat de toekomst brengen moge)
Gebed
Collecte         Tijdens collecte   You will never walk alone via de scherm
Slotlied NLB 905 :1,3 en 4
Zegen met gezongen amen

 
Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                                                                                     

terug