zondag 1 oktober 2023 om 9.30

Israëlzondag
Voorganger(s): ds. J.T. Fortuin

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is kinderkerk op zondag 29 okt.

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk

Voorganger: ds. J.T. Fortuin
Organist:  mevr. G. Wiersema-Bouma


Orde van dienst

Orgelspel
Welkom, Mededelingen
OM TE BEGINNEN
* Beginlied: Gezang 209: 1. Heer Jezus, o gij dageraad…
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
* Beginlied (vervolg): Gezang 209: 2, 3. Geef dat ons hart mag zijn gericht…
Gebed om ontferming
over de nood van de wereld
* Loflied: Psalm 117. Loof, alle volken, loof de Heer…
DE SCHRIFT
Zondagsgebed
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied via de schermen
(de kinderen gaan naar de Kindernevendienst)
Inleiding
Eerste Lezing:            Ruth 2: 1 – 3, 8 – 14,   18 – 20.
* Lied: Psalm 123: 1. Tot u, die zetelt in de hemel…
Tweede Lezing: Mattheüs 15: 21 – 28.
* Lied: Psalm 123: 2. Wees ons nabij, wees ons nabij…
Uitleg en Verkondiging
Meditatief orgelspel
* Lied: Gezang 903: 1, 2, 6. Zou ik niet van harte zingen…
GEBEDEN EN GAVEN
Dienst der gebeden
Inzameling van de gaven
Orgelspel
(de kinderen komen de kerk binnen)
TOT SLOT
* Slotlied: Gezang 969. In Christus is noch west noch oost…
Wegzending en zegen
* allen: AMEN…                              
Orgelspel


Collecte   
De 1e collecte is voor diaconie-  en de 2e collecte is voor Kerk en Israël
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                                         
Collecte Kerk& Israël:
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. 


Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar mevr. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b

Inloopspreekuur
Ds. Frénay is elke vrijdag van 13-14 uur aanwezig in het Spiekhoes.
U bent welkom om kennis te maken, voor een praatje, of om een afspraak te maken voor huisbezoek. Komt u gerust langs! U kunt ook een bericht met uw naam en telefoonnummer achterlaten op 0595-712015 - u wordt dan teruggebeld.

Komende diensten
8 okt.              9.30 uur          mevr. L. de Kok-Meeuwse
15 okt             9.30 uur          da. mevr. N.C. Meihuizen       voorbereiding Heilig Avondmaal

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 datum rechtstreeks later bekeken
3 sept 44 41
10 sept 31 33
17 sept -- --   Bierum
24 sept 38 43

 

terug