zondag 15 oktober 2023 om 9.30

voorb HA
Voorganger(s): Mevr. N.C. Meihuizen, Kantens

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is kinderkerk op zondag 29 okt.

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk

Voorganger:  da. N.C. Meihuizen
Organist:  mw. G. Wiersema-Bouma

Orde van dienst
Orgelspel.
Woord van welkom door kerkenraad.
Intochtlied Ps. 121  : 1 en 2 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
Stil gebed, Votum en groet
Klein Gloria, Lied 195 Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Gebed.
Ps. 121 : 3 en 4 De Heer brengt al uw heil tot stand,
Tiengeboden Exodus 20 1 t/m 17 en Lucas 10 : 25 – 29 kort gebed.
Ps. 119 : 2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd.
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift.
Lector 1e Schriftlezing: Psalm 11 Schuilen doe ik bij de Heer.
Lied 871 : 1 en 2 Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om,
Lector 2e Schriftlezing Jesaja 2 : 1 t/m 4 en Mattheüs 5 : 11 t/m 16 Eens komt de dag.
Lied 871 : 3 en 4 Zijn rijk is volle zaligheid,
Overdenking
Orgelspel
Gelezen door de predikant de Geloofsbelijdenis, gemeente staat.
Lied 675 : 1 en 2 Geest van hier boven, leer ons geloven,
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader uit het NBV 2021
Collecte; Kinderen terug.
Slotlied. Lied 704 : 1, 2 en 3 Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen,
Zegen: en lied 416 : 4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
                       

Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                            
                                                                                            
Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
Dhr. J.W. Rijzinga, de Kluft 18 die thuis gekomen is uit het ziekenhuis.


Inloopspreekuur
Ds. Frénay is elke vrijdag van 13-14 uur aanwezig in het Spiekhoes.
U bent welkom om kennis te maken, voor een praatje, of om een afspraak te maken voor huisbezoek. Komt u gerust langs! U kunt ook een bericht met uw naam en telefoonnummer achterlaten op 0595-712015 - u wordt dan teruggebeld.


Komende diensten            
22 okt.            9.30 uur          ds. I. Frénay             Heilig Avondmaal
                                            29 okt.            9.30 uur          ds. J.T. Fortuin


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 
 datum rechtstreeks later bekeken
24 sept 38 43
1 okt. 34 40
8 okt. 32 49
 
Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is kinderkerk op zondag 29 okt.

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk

Voorganger:  da. N.C. Meihuizen
Organist:  mw. G. Wiersema-Bouma


Orde van dienst
Orgelspel.
Woord van welkom door kerkenraad.
Intochtlied Ps. 121  : 1 en 2 Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
Stil gebed, Votum en groet
Klein Gloria, Lied 195 Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Gebed.
Ps. 121 : 3 en 4 De Heer brengt al uw heil tot stand,
Tiengeboden Exodus 20 1 t/m 17 en Lucas 10 : 25 – 29 kort gebed.
Ps. 119 : 2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd.
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied
Gebed bij de opening van de Heilige Schrift.
Lector 1e Schriftlezing: Psalm 11 Schuilen doe ik bij de Heer.
Lied 871 : 1 en 2 Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om,
Lector 2e Schriftlezing Jesaja 2 : 1 t/m 4 en Mattheüs 5 : 11 t/m 16 Eens komt de dag.
Lied 871 : 3 en 4 Zijn rijk is volle zaligheid,
Overdenking
Orgelspel
Gelezen door de predikant de Geloofsbelijdenis, gemeente staat.
Lied 675 : 1 en 2 Geest van hier boven, leer ons geloven,
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader uit het NBV 2021
Collecte; Kinderen terug.
Slotlied. Lied 704 : 1, 2 en 3 Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen,
Zegen: en lied 416 : 4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
                       
Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                            
1e collecte                                                       2de collecte                                                    


Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
Dhr. J.W. Rijzinga, de Kluft 18 die thuis gekomen is uit het ziekenhuis.

Meeleven
Dhr. H. West, Jonker 2 is opgenomen in het OZG afd. 3b kamer 26, Pastorieweg 1, 9679 BJ in Scheemda.

Inloopspreekuur
Ds. Frénay is elke vrijdag van 13-14 uur aanwezig in het Spiekhoes.
U bent welkom om kennis te maken, voor een praatje, of om een afspraak te maken voor huisbezoek. Komt u gerust langs! U kunt ook een bericht met uw naam en telefoonnummer achterlaten op 0595-712015 - u wordt dan teruggebeld.


Komende diensten
 
22 okt.            9.30 uur          ds. I. Frénay                                      Heilig Avondmaal
29 okt.            9.30 uur          ds. J.T. Fortuin


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 
 datum rechtstreeks later bekeken
24 sept 38 43
1 okt. 34 40
8 okt. 32 49

 

terug