zondag 29 oktober 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): ds. J.T. Fortuin

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is kinderkerk op zondag 29 okt.

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk                 

Voorganger: ds. J.T. Fortuin
Organist:   dhr. J.W.F. Veldman

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom, Mededelingen
* Beginlied: Gezang 207: 1, 2.    De trouw en goedheid van de Heer…
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Drempelgebed
* verv. Beginlied: Gezang 207: 3, 4.  Drijf uit, o licht wat duister is…
Gebed om ontferming
over de nood van de wereld
* Lofzang: Gezang 304   Zing van de Vader die in den beginne…
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Moment van aandacht voor de kinderen   Kinderlied  “Goedemorgen welkom allemaal”
Inleiding
Eerste Lezing: Jesaja 56: 1 - 7.
* Lied: Psalm 121: 1.
Tweede Lezing: Handelingen 8: 26 – 40.
* Lied: Psalm 121: 3, 4.
Uitleg en verkondiging
* Lied: Psalm 107: 1, 2, 4. Gods goedheid houdt ons staande…

      In Memoriam      Mevr. Anna Janna Busz – van den Berg    * 26-8-1939   † 22-10-2023
                                                                                                   
Het gedenksteentje zal in de nis worden gelegd
Dienst der gebeden
Inzameling van de gaven
* Slotlied: Gezang 1010:1, 2, 4.  Geef vrede, Heer, geef vrede…
Wegzending en zegen
* allen: AMEN, AMEN, AMEN.

Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                            
                                                                                                     
Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
mevr. J. Bouma-van Dijken, Westersingel 12.
Binnenkort worden er bloemen gebracht naar dhr. en mevr. J. Oosten-Klevering die 25 okt. jl. 55 jaar waren getrouwd.  Van harte gefeliciteerd.


Meeleven
zondag 22 oktober is overleden mevr., Anna Janna Busz-van de Bergh. De afscheidsdienst is zaterdag 28 okt. In de Andreaskerk om 14.00 uur. Aansluitend wordt zij naar de begraafplaats in Spijk gebracht. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Spiekhoes.


Voedselbank:
Wij willen graag weer producten verzamelen voor de Voedselbank rondom Dankdag. Hiervoor worden zondag 29 november na de dienst tasjes uitgedeeld die u kunt vullen. Dit tasje mag u gevuld weer inleveren in de kerkdiensten op Dankdag (1 november) of op zondag 5 november.
Deze producten wil de voedselbank graag hebben:
•     Droge pasta met pastasaus;
•     Rijst;
•     Koffie, thee en suiker;
•     Conserven;
•     Broodbeleg;
•     Houdbare zuivelproducten;
•     Persoonlijke verzorgingsartikelen;
•     Was- en schoonmaakmiddelen.

Ook zal de opbrengst van de collecte op Dankdag naar de Voedselbank gaan.


Gemeenteavond
De volgende gemeenteavond houden we op 1 november, na de kerkdienst van Dankdag. De gemeenteavond is in de kerk. We behandelen kort de financiën en er is nog ruimte om de samenwerking met Bierum-Holwierde-Krewerd en 't Zandt Godlinze te bespreken. De gemeenteavond wordt niet uitgezonden.

Eerder hadden we aangekondigd dat deze avond op 8 november zou plaatsvinden. Door een vergadering van het Cluster op die avond hebben we besloten de gemeenteavond te verplaatsen naar dit van ouds gebruikelijke moment: Dankdag. De avond is dus niet op 8 november maar op 1 november.


Kerknijs
Kopij voor nr. 6 (geldig van 19 nov. tot 14 jan. 2024.) uiterlijk 6 nov. om 12.00 uur  inleveren
bij mevr. A. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 of via kerknijs@pgspijklosdorp.nl


UITNODIGING
Ook u/jij bent van harte welkom tijdens de jaarlijkse Koopvaardijdienst in de Eemshaven
Op  zondag 12 november 2023    vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats
in het zeemanshuis, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven Aanvang 16.00 uur (zaal open 15.30 uur)
Voorganger Pastor Sven Standhardt
De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman
De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden,
die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de
zeevarenden bijzonder gewaardeerd en we mogen niet vergeten dat ze omwille van onze
steeds veeleisender maatschappij met Kerst niet bij hun gezin, familie en/of vrienden
kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee
of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.
Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen


Inloopspreekuur
Ds. Frénay is elke vrijdag van 13-14 uur aanwezig in het Spiekhoes.
U bent welkom om kennis te maken, voor een praatje, of om een afspraak te maken voor huisbezoek. Komt u gerust langs! U kunt ook een bericht met uw naam en telefoonnummer achterlaten op 0595-712015 - u wordt dan teruggebeld.


Komende diensten

29 okt.            9.30 uur          ds. J.T. Fortuin
1  nov.           19.30 uur         ds. S. Alblas        Dankdag   Gemeenteavond
5 nov.            9.30 uur           ds. G. A. Segger          koffiedrinken na de dienst in de kerk


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 datum rechtstreeks later bekeken
1 okt. 34 40
8 okt. 32 49
15 okt. 40 44
22 okt. 39 60
 
 

terug