woensdag 1 november 2023 om 19.30

Dankdag
Voorganger(s): ds. S. Alblas

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

19.30 uur in de Andreaskerk-Spijk       Dankdag          

Voorganger: ds. S. Alblas
Organist:   dhr. J. Cijsouw

Orde van dienst
Orgelspel
Afkondigingen ouderling van dienst
Door predikant:
Kom, laat uw beslommeringen even voor wat ze zijn, verberg u een moment voor uw rumoerige gedachten. Leg uw zware zorgen aan de kant en zet uw vermoeiende taken opzij. Neem even tijd voor God en rust even uit bij Hem.
Ga in de binnenkamer van uw hart, sluit alles buiten behalve God.
Heer, open mijn lippen En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Zingen Ps. 65:1, 2 (De stilte zingt U toe)
Gebed
Lezen Habakuk 1:1-4  en 3:16-19 (NBV21)
Zingen lied 910:1, 3 (tekst op beamer, maar te lezen door predikant), 4 (Soms groet een licht)
Lezen 1 Tessalonicenzen 5:15-24 NBV21
Zingen lied 905:1, 3 (tekst op beamer, lezen door predikant), 4 (Wie zich door God alleen)
Verkondiging Thema: Kijk anders: God doet zijn hand toch open.
Lied 929 via de schermen
Gebed
Zingen lied 657:1 (Zolang wij ademhalen)
Gebed
Zingen lied 657:3
Gebed
Zingen lied 657:4
Collecte
Zingen slotlied 245:1 (‘k Wil U, o God mijn dank betalen)  
Zegen
Zingen als Amen lied 245:3


Collecte   
De 1e collecte is voor de voedselbank en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                            
                                                                                                     
Voedselbank:
Wij willen graag weer producten verzamelen voor de Voedselbank rondom Dankdag. Hiervoor werden zondag 29 november na de dienst tasjes uitgedeeld die u kunt vullen. Dit tasje mag u gevuld weer inleveren in de kerkdiensten op Dankdag (1 november) of op zondag 5 november.
Deze producten wil de voedselbank graag hebben:
•     Droge pasta met pastasaus;
•     Rijst;
•     Koffie, thee en suiker;
•     Conserven;
•     Broodbeleg;
•     Houdbare zuivelproducten;
•     Persoonlijke verzorgingsartikelen;
•     Was- en schoonmaakmiddelen.

Ook zal de opbrengst van de collecte op Dankdag naar de Voedselbank gaan.


Gemeenteavond
De gemeenteavond houden we op 1 november, na de kerkdienst van Dankdag. De gemeenteavond is in de kerk. We behandelen kort de financiën en er is nog ruimte om de samenwerking met Bierum-Holwierde-Krewerd en 't Zandt Godlinze te bespreken. De gemeenteavond wordt niet uitgezonden.


Komende diensten
5 nov.             9.30 uur          ds. G. A. Segger          koffiedrinken na de dienst in de kerk
12 nov.           10.00 uur        Muzikale dienst met the Messengers uit Garrelsweer  
                                              geen kindernevendienst
12 nov.           19.00 uur        Leerdienst met ds. G.W. van Wingerden uit Stedum
19 nov.           11.00 uur        ds. G. Knol
26 nov.           11.00 uur        ds. G. Knol     eeuwigheidszondag  (koffiedrinken na de dienst)


 

terug