zondag 12 november 2023 om 10.00

muziek verzorg gehele dienst
Voorganger(s): the Messengers uit Garrelsweer.

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is geen kindernevendienst

10.00 uur in de Andreaskerk-Spijk        

Een muzikale dienst verzorgt door The Messengers uit Garrelsweer

Orde van dienst      Thema: ‘Hou vol hou vast’

Opwekking 553: Laat het feest zijn in de huizen
Mededelingen kerkenraad
Opwekking 640: Mijn hulp is van U Heer
Stil gebed, votum en groet
Inleidende woorden / gedicht
Opwekking 462: Aan Uw voeten Heer
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment
Onder boven voor en achter
Eerste Schriftlezing: 1 Samuel 17: 32-50  
My lighthouse
Tweede Schriftlezing:          2 Korintiërs 1: 3-10   
Gedeeltelijke tekst Houd vol (Kees Kraayenoord)
Houd vol houd vast (Blof)
Overdenking
Leave it there
Dank- en voorbeden
NLB 939: Op U alleen
Zegenbede
Opwekking 746: Zo zegent Hij jou
Veilig bij U


Collecte   
De 1e collecte is voor het eigen jeugdwerk en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp                                                                                                                                                               

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar  
de fam. P.J. Ritzema, Alberdaweg 3.                    
 

Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp                                                            
       
UITNODIGING
Ook u/jij bent van harte welkom tijdens de jaarlijkse Koopvaardijdienst in de Eemshaven
Op  zondag 12 november 2023    vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats
in het zeemanshuis, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven Aanvang 16.00 uur (zaal open 15.30 uur)
Voorganger Pastor Sven Standhardt
De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman
De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden,
die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de
zeevarenden bijzonder gewaardeerd en we mogen niet vergeten dat ze omwille van onze
steeds veeleisender maatschappij met Kerst niet bij hun gezin, familie en/of vrienden
kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee
of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.
Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen


Inloopspreekuur
Ds. Frénay is elke vrijdag van 13-14 uur aanwezig in het Spiekhoes.
U bent welkom om kennis te maken, voor een praatje, of om een afspraak te maken voor huisbezoek. Komt u gerust langs! U kunt ook een bericht met uw naam en telefoonnummer achterlaten op 0595-712015 - u wordt dan teruggebeld.Komende diensten
 
12 nov.           19.30 uur        Leerdienst met ds. G.W. van Wingerden uit Stedum
19 nov.           11.00 uur        ds. G. Knol
26 nov.           11.00 uur        ds. G. Knol     eeuwigheidszondag    (koffiedrinken na de dienst)


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 
 datum rechtstreeks later bekeken
29 okt 44 32
1 nov. 23 25
5 nov. 33 32

 

terug