zondag 12 november 2023 om 19.30

Leerdienst met gastpredikant
Voorganger(s): ds. G.W. van Wingerden, Stedum


12 nov.           19.30 uur       

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Leerdienst met ds. G.W. van Wingerden uit Stedum
Organist: dhr. J.W.F. Veldman

Orde van dienst     
Intochtslied: NLB 87: 1, 2, 3, 4

Votum en Groet
toelichting op het thema
NLB 388 (begeleid via de beamer)
gebed om de opening van het Woord
Handelingen 8:26-40
uit de gewone Catechismus: Vraag en antwoord 85
vr. Hoe ga je bij de kerk horen?    Antw: Door de doop!
NLB 524: 1, 2, 3, 4, 5
verkondiging
NLB 350 : 1, 5, 6, 7
Geloofsbelijdenis
NLB 345: 1, 2
Avondgebed
Collecte
Slotlied NLB 704: 1, 2, 3
(gezongen Amen)
orgelspel

Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                            
                                                                                                    
Komende diensten
19 nov.           11.00 uur        ds. G. Knol
26 nov.           11.00 uur        ds. G. Knol     eeuwigheidszondag    (koffiedrinken na de dienst)


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 
 datum rechtstreeks later bekeken
29 okt 44 32
1 nov. 23 25
5 nov. 33 32

 

terug