zondag 19 november 2023 om 11.00 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. G. Knol, Bierum

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is kinderkerk op zondag 26 november vanaf 11.00uur.
De kinderen komen deze keer na de preek terug in de kerk


Inloopspreekuur
Ds. Frénay houdt vrijdag 17 november voor de laatste keer inloopspreekuur.
Tijdens de adventsperiode bent u op 6 verschillende gastadressen welkom om koffie of thee
te komen drinken. Ds.Frénay zal ook steeds aanwezig zijn. Het accent ligt op elkaar gezellig
ontmoeten.11.00 uur in de Andreaskerk-Spijk                 

Voorganger: ds. G. Knol
Organist:   mevr. G. Wiersema-Bouma


Orde van dienst     
Welkom en mededelingen
(Wij gaan staan)
Bemoediging en groet
Lied 204: 1 en 7   (Wij gaan zitten)
Gebed
Lied 204: 8 en 9
Thema: daar sta je dan met je (goeie) gedrag …
Psalm 119: 40
Lezing: Matteüs 25, 31 – 46
Lied 284
Overdenking
Stilte
Lied om naar te luisteren:
Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalm 139)
Gebeden,  Afgesloten met gezamenlijk bidden van het Onze Vader:
Collecten
Slotlied: Lied 654: 1, 5 en 6
Zegen


Collecte   
De 1e collecte is voor KIA Werelddiaconaat en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                             
                                                                                                   
Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar  
Mevr. M. Sikkema-Kap, Westersingel 11.


Op dinsdagavond 21 november komt de jeugd van het jeugdwerk Spijk-Losdorp/Bierum bij u langs
om te collecteren voor Kerk in Actie. Het Jeugdwerk doet hieraan mee zodat onze kinderen hiermee
geld zullen inzamelen voor kinderen in Oekraïne die nog altijd in oorlog moeten leven en met de
aankomende winterperiode wel weer een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Wij hopen dan ook op uw medewerking want veel kleine beetjes maken veel hulp mogelijk!
Alvast bedankt voor uw bijdrage
Jeugdwerk Spijk-Losdorp/Bierum


Komende diensten

26 nov.           11.00 uur        ds. G. Knol     eeuwigheidszondag    (koffiedrinken na de dienst voor    
                                                                                                               alle aanwezigen)
 3 dec.           9.30 uur          ds. S. Alblas
10 dec.          9.30 uur          Advent zangdienst met het koor Simi Jadech uit Appingedam
                                                                                   Er is deze dienst geen kindernevendienst


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 datum rechtstreeks later bekeken
1 nov. 23 25
5 nov. 33 32
12 nov.    
12 nov.    


Zin in een kopje koffie/thee?
Kom binnen!

         Nu zijt wellekome, een passend thema omdat het juist in de donkere decemberdagen op weg naar Kerst fijn kan zijn een ander te ontmoeten. In die tijd van het jaar komen we elkaar op straat minder vaak tegen en zijn we geneigd in ons eigen huis te blijven. Hoe fijn is het om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt. Dit licht toelaten, aansteken, om hoop te geven en leven te delen Dat is Advent.

In de adventsperiode van zondag 3 december tot en met 24 december a.s. stellen meerdere gemeenteleden op verschillende dagen en tijdstippen hun huiskamer open voor een ontmoeting met anderen. Ds. Frénay is in de verschillende huiskamers aanwezig.

Voel je welkom bij één of meerdere adressen:
 
Donderdag 7 december
Ina Ernsten, Fraeilemaweg 21, Losdorp. 0640401358
10.00 -11.30 uur
Vrijdag 15 december
Kars en Henny Koop, ,t Loug 4, 0613997772
15.00 -16.30 uur
 

Vrijdag 8 december
Piet en Paula Datema, De Kluft 1, 592052
10.00 – 11.30 uur

Zaterdag 16 december
Piet en Gerda Wiersema. Hoofdweg Z,33 0612085560
10.00 -11.30 uur

Zaterdag 9 december
Ds. Ignace Frénay en Tonnis Musschenga
Schouwerzijlsterweg 6 Mensingeweer
0595-712015      10.00 – 11.30 uur

 

Donderdag 21 december
Ebo en Grietje Blokzijl, Westersingel 16 06120090938
!5.00 -16.30 uur

 
De pastorale groep van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
 
 

terug