zondag 26 november 2023 om 11.00 uur

Eeuwigheidszondag
Voorganger(s): Ds. G. Knol, Bierum

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes

Er is kinderkerk op zondag 26 november vanaf 11.00uur.
De kinderen komen deze keer na de preek terug in de kerk


11.00 uur in de Andreaskerk-Spijk                          er is koffiedrinken na de dienst

Voorganger: ds. G. Knol
Organist:   Annejet Dijkman

Orde van dienst     
Orgelspel
Mededelingen
Psalm 139: 1
Stilte
Bemoediging en groet
Lied 195
Gebed
Psalm 139: 2
Thema: Laat er licht zijn!
Lezing:  1 Johannes 1, 1 – 5
Lied 23b: 2 en 3
Verkondiging
Stilte
Lied om naar te luisteren:  Gabriel Fauré, In Paradisum (tekst: NLB 959a en b)
Kinderen komen terug in de kerk
Lied 513: 1 en 2
Gedicht

Wij gedenken

Lied 792: 2 (aangepast)
Wij steken een kaars aan voor allen die niet genoemd zijn maar wel in ons leven.
Lied 513: 3 en 4 
Gebeden    afgesloten met ‘Onze Vader …’
Inzamelingen
Slotlied: Lied 416: 1,2,3
Zegen
Lied 416: 4


Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor Protestantse kerken-Pastoraat-.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp


Bloemschikking
In het midden van de schikking zien we het kruis waarbij we denken aan de gestorvenen maar ook aan het lijden en de opstanding van Jezus.
De witte bloemen en de kaarsen vertellen van het licht: ze zijn in verbinding met het kruis als teken van de band met God.    Een band die blijft want Christus deelt jouw levensdagen.
 

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar  
Mevr. H. Boneschansker-Kiewiet, Jonker 32.


Middagviering
Donderdagmiddag 30 nov. 13.15 uur is er weer een korte viering in de Andreaskerk. Een moment van verstilling, midden in de drukte van de week, om even tot jezelf te komen. Er is een moment van stilte, er wordt gezongen, gelezen en gebeden en een zegenwens uitgesproken.
Iedereen is van harte welkom.


Komende diensten
3 dec.             9.30 uur          ds. S. Alblas
10 dec.          9.30 uur          Advent zangdienst met het koor Simi Jadech uit Appingedam
                                                                                   Er is deze dienst geen kindernevendienst

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 
 datum rechtstreeks later bekeken
5 nov. 33 32
12 nov. 38 52
12 nov. 11 16
19 nov. 29 26Zin in een kopje koffie/thee?
Kom binnen!

Nu zijt wellekome, een passend thema omdat het juist in de donkere decemberdagen op weg naar Kerst fijn kan zijn een ander te ontmoeten. In die tijd van het jaar komen we elkaar op straat minder vaak tegen en zijn we geneigd in ons eigen huis te blijven. Hoe fijn is het om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt. Dit licht toelaten, aansteken, om hoop te geven en leven te delen Dat is Advent.

In de adventsperiode van zondag 3 december tot en met 24 december a.s. stellen meerdere gemeenteleden op verschillende dagen en tijdstippen hun huiskamer open voor een ontmoeting met anderen. Ds. Frénay is in de verschillende huiskamers aanwezig.

Voel je welkom bij één of meerdere adressen:
 
Donderdag 7 december
Ina Ernsten, Fraeilemaweg 21, Losdorp. 0640401358
10.00 -11.30 uur
Vrijdag 15 december
Kars en Henny Koop, ,t Loug 4, 0613997772
15.00 -16.30 uur
 

Vrijdag 8 december
Piet en Paula Datema, De Kluft 1, 592052
10.00 – 11.30 uur
Zaterdag 16 december
Piet en Gerda Wiersema. Hoofdweg Z,33 0612085560
10.00 -11.30 uur

Zaterdag 9 december
Ds. Ignace Frénay en Tonnis Musschenga
Schouwerzijlsterweg 6 Mensingeweer0595-712015      10.00 – 11.30 uur

Donderdag 21 december
Ebo en Grietje Blokzijl, Westersingel 16 06120090938
!5.00 -16.30 uur

 

terug