zondag 24 december 2023 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): ds. C.E. Lavooy, Appingedam

Beste mensen, gemeenteleden,
We hebben een probleem. Het afgelopen jaar is het steeds duidelijker geworden voor de kerkenraad dat we in onze regio een steeds groter wordend tekort aan predikanten hebben. Op 1 januari 2023 was 1 op de 3 gemeenten vacant. Binnen vijf jaar gaat nog eens 41% van de voorgangers met emeritaat. Het is duidelijk dat dit gevolgen gaat hebben, maar dat we komend jaar daarvan al gevolgen gaan ervaren, dat hadden we niet verwacht.
Onze preekvoorziener, Aafke, heeft namelijk enorm haar best gedaan, maar het lukt niet om het preekrooster gevuld te krijgen voor 2024. Er is dus niet voor elke zondag een dominee te vinden. We hebben de gaten in het begin van het  jaar nu opgevangen door diensten door een paar gemeenteleden te laten organiseren, en door een paar keer de samenwerking met Bierum-Holwierde-Krewerd te zoeken. Zij hebben namelijk hetzelfde probleem. We zullen daarom bijvoorbeeld op 14 januari bij hun dienst in Holwierde aansluiten, en zij zullen op 28 januari bij onze dienst aansluiten.
We vinden het jammer dat dit nodig is, maar denken dat voorlopig dit de beste oplossing is.
De kerkenraad

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes maar komen deze zondag niet terug in de kerk.


24 dec.   9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk                          

Schikking tijdens Advent
Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023/2024: ‘Ga mee!’ Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.
Symboliek
De richting van de wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God. De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse. De guirlande wordt gemaakt van verschillende groene materialen met vruchten, zoals klimop en klimopbessen. De bessen symboliseren de vruchtbaarheid. Als Mariabloem is de cyclaam gebruikt.
Symboliek kleur
Groen is de kleur van dat wat kan komen, de hoop in de toekomst. Blauw en wit zijn de kleuren van Maria.


Voorganger: ds. C.E. Lavooy
Organist:   mevr. G. Wiersema-Bouma

Orde van dienst
Welkom/mededelingen/ 4e Advent-kaars
Ps.113:1,2           meezingen met de schermen
Stil Gebed
Votum en Groet
NL 437:1,4,6
Gebed
Project-uitleg en lied
De kinderen gaan naar de nevendienst. De ouders kunnen de kinderen na de dienst ophalen in het Spiekhoes.
1ste Schriftlezing Jesaja 9:1-6
NL 482:2,3
2e Schriftlezing Psalm 8
Ps.8:1,2,3,4
Preek
Ps.8:6
Gebeden-stil gebed-Onze Vader (klassiek)
Collecte
NL 489:1,2
Zegen


Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk (Adventscollecte Protestantse kerk -kinderen en jongeren-.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                                          
 
Adventscollecte Protestantse Kerk Kinderen en jongeren
Inleven in het kerstverhaal
Jozelf, Maria, de herbergier, de herders, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de
KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven.

Van de kindernevendienst:
De komende weken staat in het teken van Advent en Kerst. Het thema is “Een nieuw begin”.
God maakt een nieuw begin. Daarover gaat het in de verhalen die we dit jaar op weg naar Kerst lezen. De geboorte van Johannes en de geboorte van Jezus kondigen dit nieuwe begin aan. In hen komt de belofte van Gods nieuwe wereld dicht bij de mensen.
We lezen op de vier zondagen van Advent en Kerst uit het evangelie van Lucas. Steeds kunnen we hier lezen dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. Oude beloftes klinken mee, en het is een belofte voor de toekomst, ook voor ons.
 
Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
de heer K. Koop, ’t Loug.

Komende dienste
 
24 dec.          20.30 uur        ds. J. Bassie      Kerstnachtdienst m.m.v. koor gemeenteleden
25 dec.          10.00 uur        ds. G. Knol  m.m.v. CBS   gezamenlijke dienst met de gemeente BHK

 
 

terug