maandag 25 december 2023 om 9.30

1e Kerstdag
Voorganger(s): ds. G. Knol

Gezinsdienst 1e kerstdag
1e kerstdag is er een gezamenlijke gezinsdienst van de gemeenten Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp in de Andreas kerk te Spijk.   Aanvang 10:00 uur. Voorganger is ds. Gerard Knol m.m.v. muziekvereniging CBS en kindernevendienst.
1e Kerstdag 25 dec.  10.00 uur
Schikking tijdens Advent
Dit jaar worden de lezingen in de adventstijd verbonden met het jaarthema van de Protestantse Kerk voor 2023/2024: ‘Ga mee!’ Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.
Symboliek
De ster wijst ons de weg naar de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef. De ster
wordt gemaakt in lichte kleuren. In de guirlande komen gouden accenten en lichtjes om het feestelijke te onderstrepen.
Symboliek materiaal
De vierpuntige ster verwijst naar alle windstreken, van overal komen we samen bij het koningskind.
Symboliek kleur
Het is feest, licht, dus lichte kleuren en goud. Hoe feestelijk wil je het hebben

Voorganger: ds. G. Knol
Muzikale begeleiding CBS en kinderen van de nevendienst

Orde van dienst
Voor de dienst:  CBS speelt
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Komt, verwondert u hier mensen (NLB 478: 1 en 4 = LvdK 139: 1 en 3!)
Licht in het donker   (de 5de kaars aansteken)
Lied: Nu zijt wellekome (Lied 476: 1 en 3 = LvdK 145: 1 en 2!)

Kring van kinderen met hun zelfgemaakte lichtjes:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht dat wij zijn als lichtjes  (gezongen door het kinderkoortje)

Afsluiting Adventsproject
We zingen het Projectliedje: “Een nieuw begin”

Een gebed voor de Kerstmorgen
Lied: Ik ben een engel van de Heer  (Lied 469: 1,2 en 3 = LvdK 133: 1,2 en 3)
Vertelling: God spreekt: laat er licht zijn!
Lied van Stef Bos: Geef Licht!
Gebeden
Lied: Kerstfeest, lichtfeest in het donker
Tien kaarsjes
Lied: Eer zij God in onze dagen (NLB 487: 1 en 2 =  LvdK 134: 1 en 2)
Collecte
Tevens knutselmoment
Tijdens collecte een Kerstmedley door CBS
Kinderen: Luidt klokjes klingelingeling
Slotlied: 't Is geboren, het god'lijk kind (Il est né, le divin enfant).
Zending en Zegen

Collecte   
Er is in deze dienst maar 1 collecte n.l. voor KIA -kinderen in de knel.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
                                                            
Komende diensten
31 dec.          9.30 uur          ds. I. Frénay
31 dec.          19.00 uur        gemeenteleden   Oudejaarsavonddienst
1 jan.              10.00 uur        gemeenteleden   Nieuwjaarsdienst        koffiedrinken na de dienst
7 jan.              9.30 uur          gemeenteleden
14 jan.             9.30 uur         Kerk in de Stefanus-kerk in Holwierde.  Voorganger:  mevr. H. Oosterdijk


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl
 datum rechtstreeks later bekeken
3 dec. 27 39
10 dec. 47 130
17 dec. 35 39


 

terug