maandag 1 januari 2024 om 10.00

Eredienst
Voorganger(s): gemeenteleden

Welkom
Zingen: NLB 67: 1 en 2
Gebed
Zingen: NLB 67:3
de tien woorden
Zingen: NLB 313;1 en 2
Schriftlezing  Numeri 6: 22-27
Zingen met de schermen De zegen van God onze Vader
Schriftlezing Lucas 2: 15-21
Overdenking
Zingen: NLB 868 1,2,4,en 5
Gedicht
Gebed
Collecte
Zegenbede NLB 425
 

terug