zondag 7 januari 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): gemeenteleden

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.


Er is weer kinderkerk op zondag 28 jan.


9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk                          
                         
Deze ‘samenkomst’ is voorbereid door Menko van Zwol en Kornelia Keizer         
Organist:   Gerda Wiersema-Bouma                              

Orde van dienst
Welkom.
Uitleg over het thema.
Gebed
Elly en Rikkert -  Niet bang zijn. (via de schermen)
Kinderen naar kindernevendienst
Geprezen zij de Heer  uit EL (met orgel)
Op U mijn Heiland 442 (met orgel)
A Fathers Love
De Hoyt famillie’s Moto
Filippenzen 4:13  Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.

In het voorjaar van 1977 begon “Team Hoyt” toen Rick zijn vader vroeg of ze samen een race mochten lopen ten behoeve van een lacrossespeler op zijn school die verlamd was geraakt. Hij wilde bewijzen dat het leven doorging, ongeacht je handicap. Eén probleem: Dick (de vader) was geen hardloper en was 36 jaar oud.
Maar geweldige vaders brengen offers. Geweldige vaders geven hun tijd, geld en fysieke energie op om hun kinderen een beter leven te geven, of soms alleen maar een glimlach. Dick was misschien geen hardloper, maar als geweldige vader was het verzoek van zijn zoon alle motivatie die hij nodig had. Hij stemde toe begon te trainen en niet veel later hebben ze samen de volle 8 km hard gelopen.
Een paar jaar later vroeg Rick aan zijn vader: “ Zullen we de Marathon lopen?”
En in 1981 hebben de Hoyts hun eerste Boston Marathon voltooit, een tocht van 42 km door het centrum van Boston.
Vier jaar later op vadersdag vroeg Rick aan zijn vader: “Zullen we een triatlon gaan doen?” Een triatlon bestaat uit 1,6 km zwemmen, 42 km fietsen en 20 km hardlopen. En dat hebben ze gedaan in 1985
Weer een paar jaar later vroeg Rick aan zijn vader: “Zullen we met “Ironman Triathlon” mee doen?”.
Dit slopende evenement bestaat uit 3,86 km zwemmen, 180,25 km fietsen en een marathon van 42,2 km hardlopen. En in 1989 dat hebben ze ook samen gedaan.
Dan gaan we nu een verslag zien van de zware tocht.
A fathers Love (via schermen)
Overdenking
Ik wil zingen van mijn heiland 346 EL (orgel)
 
In memoriam   mevr. Maria Heun-Riepma   * 23-1-1928    † 26-12-2023
Het gedenksteentje zal in de nis worden gelegd
Na een moment van stilte zingen we “Als g’in nood gezeten”

Mijn Lied; Menko - Nieuw Jeruzalem (via schermen NL zingt)
Gedicht/gebed
Kinderen terug en de Collecte
Scheepke onder Jezus hoede. Deo dicatus uit westendorp (Scherm)
Wat de toekomst brengen moge 913 (met Orgel)
Gedicht - Op weg gaan
Afsluiting
Onderweg naar buiten! - Ik wandel in het licht met jezus 184 EL (orgel)


Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                                             

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
mevr. M. Scholtens-Borchers, Grote Dijkstraat 3.

Verhuisbericht
Mevrouw A.A. Oosten-Klevering is verhuisd.   Haar nieuwe adres is:
A.A. Oosten-Klevering Vliethoven  ’T Loug B0 kamer 1 Zwet 9    9932 AA  Delfzijl

Kerknijs
Kopij inleveren voor nr. 1/2024 (geldig van 21-01 t/m 10-03  uiterlijk 8 jan. om 12 uur bij mevr.
A .Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 kerknijs@pgspijklosdorp.nl

Komende diensten
14 jan.             9.30 uur         Kerk in de Stefanus-kerk in Holwierde.  Voorganger:  mevr. H. Oosterdijk
                                              U moet zelf een liedboek meenemen.
                                              De dienst is te beluisteren via Kerkomroep.nl en Holwierde in de zoekbalk intikken.
                                              Voor de kinderen is er geen kindernevendienst.
                                              Wel kunnen de kinderen kleuren/knutselen bij de knutseltafel.
21 jan.            9.30 uur          ds. I. Frénay       viering HA
 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl datum rechtstreeks later bekeken
31 dec. 39 31
31 dec. 17 26
1 jan. 13 26

terug