zondag 14 januari 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): mevr. H.H. Oosterdijk

9.30 uur in de Stefanus kerk te Holwierde                         
            U moet zelf een liedboek meenemen.
           
De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl  en Holwierde in de zoekbalk intikken.

Voor de kinderen is er geen kindernevendienst.
Wel kunnen de kinderen kleuren/knutselen bij de knutseltafel.

Voorganger:  mevr. H.H.  Oosterdijk uit Appingedam
Organist: dhr. T. Oldenhuis
                                   
Orde van dienst

Welkom en mededelingen
Intochtslied: 314
Bemoediging
Psalm van de zondag: 66: 1, 2, 3
Smeekgebed
Glorialied: 305
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jesaja 40: 1-11
Lied: 317
Tweede lezing: Johannes 2: 1-11
Lofprijzing: 339aUitleg en verkondiging
Orgelspel

Lied: 513
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: 838: 1, 2, 4
Zegenbede en gezongen Amen

Na afloop van de dienst is er koffie/thee in het koor.

Inzameling
1e collecte: St. Inlia- IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995 t.n.v. Diac. Prot.Gem. Bierum-Holw. Krewerd
2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796
3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995
Toelichting St. Inlia
Bij St. Inlia wordt hard gewerkt ten behoeve van ‘de vreemdelingen in onze poorten’. Zij proberen ervoor te zorgen dat deze mensen op humane wijze worden opgevangen en de hulp krijgen die ze nodig hebben. St Inlia laat ze niet in de kou staan.
 

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
mevr. C. de Haan-Smit, Kleine Dijkstraat 6a.


Komende diensten
21 jan.            9.30 uur          ds. I. Frénay       viering HA
28 jan.             9.30 uur          ds. H.C. Marchand, Groningen

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl datum rechtstreeks later bekeken
1 jan. 13 26
7 jan. 39 38

 

terug