zondag 28 januari 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): ds. H.C. Marchand, Groningen

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is kinderkerk op zondag 28 jan.

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk               

Voorganger: ds. H.C.. Marchand
Organist:  dhr. J. Cijsouw

orgelspel
welkom en mededelingen
intochtslied 91a: 1,2,3
stil gebed en bemoediging en groetlied 84;1,2
gebod
lied 84:3,4
gebed om de opening van het woord
aandacht voor de kinderen
lezingen deuteronomium 8:1-6 en 9;25-29
lied 95;3,4
lezing : lukas 4;1-13
lied 539
preek: thema  beproeving door de duivel
orgelspel
lied 538
dankgebd, voorbede, stil gebed, onze Vader
collecte
lied 425
zegen lied 415:3
orgelspel


Collecte   
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor PK Jong Generaties.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp                                                                                                                                                          
Collecte Protestantse kerk jonge generaties
Jongeren betrekken bij de Bijbel, dat doet de Protestantse Kerk door het jaar heen met een serie
van 3 interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Sirkelslag is de eerste. Honderden jeugdgroepen spelen dit spel vanaf hun eigen locatie, waarbij ze online met elkaar in verbinding staan. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar 
mevr. R. Smit-Dijkhuis, Westersingel 13.                

Actie kerkbalans                                                                                                                                           IIs bij iedereen rondgebracht en zal binnenkort persoonlijk bij u worden op gehaald.
 

 Save the date - 14 juni trouwen Jake & Jacolien! 💍💛

Op 14 juni 2024 hopen wij te gaan trouwen! We willen deze bijzondere dag graag vieren met de mensen die ons lief zijn ❤️
De kerkdienst en de receptie vinden 's middags plaats in Capelle aan den IJssel, en iedereen is van harte welkom!

Liefs, Jake & Jacolien

Komende diensten
4 febr.            11.00 uur        ds. M.H. Langenburg, Middelstum
11 febr.          9.30 uur          Werkgroep Kerkdiensten m.m.v. Koor Sound of Joy uit Winsum,
o.l.v. dirigent Bonnie Hoekstra.

 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl datum rechtstreeks later bekeken
1 jan. 13 26
7 jan. 39 38
21 jan. 32 36

 

terug