zondag 4 februari 2024 om 11.00

Eredienst
Voorganger(s): ds. M.H. Langenburg, Middelstum

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is weer kinderkerk op zondag 25 febr.

11.00 uur in de Andreaskerk-Spijk               

Voorganger: ds. M.H. Langenburg
Organist:  dhr. J.W. Rijzinga

​​​​​​

Orde van dienst
Voorbereiding
Psalm 63 1 en 3
Stil gebed
Aanvangswoorden en begroeting
Kyriegebed elke bede beantwoorden we met een gezongen "heer ontferm U
Lied 967: 1, 3 en 4
Dienst van het woord

Gebed bij de opening van het woord
Kindermomenr   zingen Goede moergen....
Kinderen naar de nevendienst
Lezing 2 Koningen 4: 18-37
Psalm 142: 1,2 en 7
Lezing Marcus 1: 29-39
Luisterlied lied 837
Verkondiging
Orgelspel
Lied 863: 1,3, 4 en 6
Dienst van gebeden en gaven
Dankgebed, voorbede , stil gebed en Onze Vader
Kinderen komen terug
Collecte
Slotlied lied 885
Zegen   gezongen Amen

 
   


Collecte   
De 1e collecte is voor KIA Werelddiaconaat en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                                              

Collecte KIA Werelddiaconaat Bangladesh:
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering, het land kampt steeds vaker met cyclonen
en   overstromingen.   Boeren   hebben   grote   moeite   om   te   overleven.   Kerk   in   Actie   helpt boeren gezinnen om zich aan te  passen aan klimaatverandering  zodat  ze  hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen.

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar  dhr. J.J. de Haan, Ubbenasingel 33 die thuis kwam uit het ziekenhuis.
 
 Save the date - 14 juni trouwen Jake & Jacolien! 💍💛

Op 14 juni 2024 hopen wij te gaan trouwen! We willen deze bijzondere dag graag vieren met de mensen die ons lief zijn ❤️
De kerkdienst en de receptie vinden 's middags plaats in Capelle aan den IJssel, en iedereen is van harte welkom!

Liefs, Jake & Jacolien

Komende diensten
11 febr.          9.30 uur          Werkgroep Kerkdiensten m.m.v. Koor Sound of Joy uit Winsum,
                                             o.l.v. dirigent Bonnie Hoekstra.
18 febr.          11.00 uur        ds. E.A. van Gulik, Leek        1e zondag veertigdagentijd


 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl datum rechtstreeks later bekeken
7 jan. 39 38
21 jan. 32 36
28 jan. 24 41

 

terug