zondag 11 februari 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): comm. kerkdiensten en Sounf of You uit Winsum

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst
Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinderoppasdienst in het Spiekhoes
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar het Spiekhoes.

Er is weer kinderkerk op zondag 25 febr.

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk               

Samenkomst o.l.v. werkgroep kerkdiensten m.m.v. Sound of Joy uit Winsum

Organist:  mevr. G. Wiersema-Bouma

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Drempelgebed
Zingen lied 324
Koor: Halleluja chorus, G.F. Handel
kindermoment
We zingen mee met de schermen; Als je bid zal Hij je geven
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing Exodus 3:1-8a en 13 t/m 15
Zingen "Ik zal er zijn" Sela
Koor: een toekomst vol van hoop, Sela
Gedicht "Ik ben"
koor: Be Still, Mary McDonald
Zingen "Ik zal er zijn voor jou"(melodie liedboek 650)
Schriftlezing Mattheus 7: 7 t/m 12
Zingen "Zoek eerst het koninkrijk van God"1 en 3
Koor: The peace of God, J. Rutter
Collecte
Koor: Sing your way home, J.M. Martin
Woorden van zegen
Slotlied; Ga dan heen in vredeDe 1e collecte is voor KIA Noodhulp en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                           
                                                                                                       
Kerk in Actie, Noodhulp
Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrie, Afghanistan en Iran inGriekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek.

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar
mevr. J. Bouma-van Dijken, Westersingel 12.


Komende diensten
18 febr.          11.00 uur        ds. E.A. van Gulik, Leek        1e zondag veertigdagentijd
25 febr.          9.30 uur          ds. I. Frénay               koffiedrinken na de dienst in de kerk


 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl datum rechtstreeks later bekeken
21 jan. 32 36
28 jan. 24 41
4 febr. 28 39

 

terug