zondag 3 maart 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): Prop. dhr. J.H. Bassie, Groningen

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.


Kinderkerk/kindernevendienst
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan alle (ook oppaskinderen ) met elkaar naar het Spiekhoes.


Symbolische schikking veertigdagentijd
Zondag Oculi
Vandaag is het de derde zondag in de Veertigdagentijd, zondag Oculi genoemd. Oculi is Latijn voor ‘ogen’. In Psalm 25, vers 10, staat: ‘Mijn ogen zijn bestendig op de Heer gericht’.
Bij de schikking
In de schikking staat het levende water centraal. Water waardoor wij als mensen kleur en geur mogen geven aan ons leven. In de witte bloemen komen alle kleuren samen!

Van de kindernevendienst.
De kindernevendienst nodigt je uit om een palmpaasstok te maken op zaterdag 23 maart van 13.30 tot 15.30 uur in het Spiekhoes.
Palmzondag, 24 maart, laten we de palmpaasstokken in de kerk zien.
Als je het leuk vindt om mee te doen, stuur dan een berichtje naar Henny Maarsingh, maarsinghspijk@gmail.com     Aanmelden kan t/m 19 maart.      Je bent van harte welkom!                                                                                                                                                                                                                                     
9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk             

Voorganger: dhr. J.H. Bassie
Organist:  dhr. J.W. Rijzinga

Orde van dienst

Intochtslied: Psalm 84: 1, 2
Stil gebed    
Votum en zegengroet
Zingen: Lied 538: 1, 2, 3, 4  Een mens te zijn op aarde
Lezing van het gebod

Zingen: Psalm 19: 3, 4
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Kindermoment en Projectlied
Schriftlezingen: Johannes 2:13-22
Zingen: Lied 536: 1, 2, 3, 4 Alles wat over ons geschreven is
Verkondiging
Zingen: Psalm 69: 3, 9
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 650 De aarde is vervuld
Zending en Zegen

 

 
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                           

Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar dhr. J.J. de Haan, Ubbenasingel 33 die thuis verder mag herstellen.


Gezocht : deelnemers gelegenheidskoor
Voor de diensten op Goede Vrijdag, 29 maart en Stille Zaterdag 30 maart willen we graag een
gelegenheidskoor vormen. Het is de bedoeling daarvoor te repeteren op zondagen na afloop van de dienst. Het gaat om 10 maart, 17 maart en 24 maart. Leg de lat niet te hoog, ervaring met zingen in een koor is geen vereiste 😊
Plezier in zingen staat voorop ! Zing je mee ?


Kerknijs
Kopij inleveren voor nr. 2/2024 (geldig van 17-3 t/m 5-5  uiterlijk 4 mrt. om 12 uur bij mevr.
A .Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 kerknijs@pgspijklosdorp.nl


Inventarisatie samen reizen bruiloft Jake en Jacolien
In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Jake en Jacolien op 14 juni willen gaan trouwen, en ons van harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Als kerkenraad willen we graag inventariseren of er behoefte is om samen naar Capelle aan den IJssel af te reizen. Of dit een busreis, treinreis of enkele auto's wordt, en de bijbehorende kosten, is allemaal nog afhankelijk van hoeveel mensen mee zouden willen. U kunt inschrijven t/m zondag 3 maart via de lijst in de hal van de kerk of bij Henk Lenting via diaconie@pgspijklosdorp.nl of 0640590082. Bij genoeg behoefte regelen we verder iets en is er eventueel ook nog de mogelijkheid om later aan te haken.


Komende diensten
10 mrt             9.30 uur          ds. G.M. v.d. Berg-de Haan, Appingedam
13 mrt.            19.30 uur        ds. J. v.d. Berg, Appingedam    Biddag
 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl datum rechtstreeks later bekeken
11 febr. 37 69
18 febr. 27 24
25 febr. 34 56

 

terug