zondag 10 maart 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): ds. G.M. van de Berg-de Haan, Appingedam

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan alle (ook oppaskinderen ) met elkaar naar het Spiekhoes.


Symbolische schikking veertigdagentijd
Zondag Laetare
Laetare is Latijn voor ‘verheugen’ en is voor deze zondag ontleend aan Jesaja 66:10 waar staat: ‘Verheug u, o Jeruzalem’.
Bij de schikking
De vierde zondag is feestelijker dan de drie voorafgaande zondagen. De teksten blikken al vooruit naar Pasen. Deze zondag staat ‘het zien’ centraal. De stip op de horizon is een oog geworden, een pupil waardoor alles zichtbaar wordt. Het weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesems verkondigen de komende lente.

Van de kindernevendienst.
De kindernevendienst nodigt je uit om een palmpaasstok te maken op zaterdag 23 maart van 13.30 tot 15.30 uur in het Spiekhoes.
Palmzondag, 24 maart, laten we de palmpaasstokken in de kerk zien.
Als je het leuk vindt om mee te doen, stuur dan een berichtje naar Henny Maarsingh, maarsinghspijk@gmail.com     Aanmelden kan t/m 19 maart.      Je bent van harte welkom!                                                                                                                                                                                                                                     
9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk             

Voorganger: ds. mevr. G.v.d.Berg-de Haan
Organist:  mevr. G. Wiersema-Bouma

Orde van dienst

Welkom
Intochtslied Psalm 27: 1 en 4
Stil gebed
brmoediging en groet
Inleidende woorden
gebed om vergeving
Woorden van genade
Zingen; Psalm 27 : 6 uit Grunniger Laidbouk
gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest
Veertigdagenproject "Vallen en opstaan"
Zingen: projectlied
De kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Psalm 86: 1-17
Zingen: Psalm 86: 1 en 5
Schriftlezing: Marcus 14:32-41
Zingen: opw. 268
Preek
Zingen: uit de bundel weerklank nr. 142

In Memoriam      Johannes (Hans) van der Ploeg  1-1-1947  - 29-2-2024
De ambtsdrager legt het gedenksteentje
Zingen: Lied 23b:1

Danken en bidden    Stil gebed   Onze Vader
De kinderen komen terug in de kerk
Collecte
Zingen; Lied 574: 1 en 3
Zegen
Amen, amen, amen

 

De 1e collecte is voor KIA -Zending- en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                           
Collecte KIA Zending (Indonesië):
Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag. Daarom collecteren we op zondag 10 maart, voor dit project in Indonesië met vrouwen in de hoofdrol. In lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië nemen veel vrouwen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding.


Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar mevr. I. van Dijken-Flikkema, Mevr. E.Dijkhuizenlaan 31.


Gezocht : deelnemers gelegenheidskoor
Voor de diensten op Goede Vrijdag, 29 maart en Stille Zaterdag 30 maart willen we graag een
gelegenheidskoor vormen. Het is de bedoeling daarvoor te repeteren op zondagen na afloop van de dienst. Het gaat om 10 maart, 17 maart en 24 maart. Leg de lat niet te hoog, ervaring met zingen in een koor is geen vereiste 😊  Plezier in zingen staat voorop ! Zing je mee ?


Paasbroden-actie:
De diaconie organiseert een Paasbroden-actie t.b.v. Stichting Werkgroep Albanië.

Voor € 10,00 krijgt u een heerlijk Paasbrood of Suikerbrood van Bakkerij Olinga met een kuipje boerenroomboter. Bovendien verrassen wij één van de deelnemers met een heerlijk paasontbijt!

Wilt u dit goede doel steunen?  
Bestel dan uw paasbrood voor zaterdag 23 maart via email: diaconie@pgspijklosdorp.nl of via het bestelformulier in de kerk.
U kunt het geld overmaken naar de diaconie: NL81RABO0136174957
De broden kunt u ophalen in de kerk op Goede Vrijdag 29 maart. Dit kan voor of na de dienst (19:30).  

Dit is een gezamenlijke actie van de
Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd


Komende diensten
13 mrt.            19.30 uur        ds. J. v.d. Berg, Appingedam    Biddag
17 mrt.            9.30 uur          ds. W.T. Spoelstra-Postmus

 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl rechtstreeks later bekeken
18 febr. 27 24
25 febr. 34 56
3 mrt. 32 32

 

terug