zondag 28 april 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): ds. I. Frenay, Mensingeweer

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan alle (ook oppaskinderen ) met elkaar naar het Spiekhoes.

Zondag 28 april is er weer kinderkerk


9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk             Er is koffiedrinken na de dienst in de kerk        

Organist:  Annejet Dijkman

Orde van dienst
Orgelspel
Welkom en afkondigingen
Openingspsalm 91: 1-2-8
Votum en groet
Inleiding
Kyriëgebed
Glorialied: L.146a:1 en 4 – Laat ons nu vrolijk zingen
Gebed van de zondag
Kindermoment
Zingen:  Goede morgen welkom allemaal
Lezing:  Jeremia 1, 4-10
Zingen: L.831:1-7-8-9 – Gestuurd op wegen ongedacht
Lezing: I Kor 12,1-11
We zingen mee met de schermen: Laudate Dominum
Preek
Orgelmuziek
Lied 848 – Al wat een mens te kennen zoekt
VOORBEDEN
Na “Laat ons bidden” zingt de gemeente “Heer onze God, wij bidden u verhoor ons” – L.367e.
Stil gebed
Onze Vader in de hemel,
Inzameling van de gaven
Slotlied: L.970 - Vlammen zijn er vele
Zegen
Wilhelmus – L. 708:1+6


Collecte  
De 1e collecte is voor de diaconie -Inlia- en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                           
Collecte Stichting INLIA:
INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA helpt met het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele asielzoekers in nood. Ook organiseert INLIA crisisopvang voor dakloze asielzoekers.

INLIA organiseert samen met tientallen kerken en meer dan 1.000 vrijwilligers crisisopvang voor vele honderden dakloze asielzoekers.

Hartelijk bedankt voor uw gift!


Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet van onze gemeente naar dhr. G. R. Dijkhuizen, Nesweg 16.


Komende diensten
5 mei          9.30 uur    werkgroep kerkdiensten     thema ‘Vrede en Vrijheid’
9 mei          9.30 uur    ds. G.A. Segger,  Hemelvaartsdag   kerk in Losdorp
12 mei        9.30 uur    gezamenlijk met de gemeente BHK


Op zondag   12 mei , Moederdag, zal er om     10.00 uur  een  ‘Preek van de leek- viering’  zijn in de PG Slochteren.   Julianakerk te Kolham, Hoofdweg 44. 
De ‘preek’ zal gehouden worden door Sible de Blaauw, voorheen hoogleraar vroegchristelijke kunst en architectuur. Sible is nu met pensioen maar werkt nog aan allerhande projecten. Hij heeft al door laten schemeren dat hij vanwege Moederdag de positie van Maria zal uitlichten. De dienst wordt muzikaal extra vorm gegeven door medewerking van meerdere muzikanten. (orgel, dwarsfluit, hobo en/of trompet).
We gaan uit van een mooie en feestelijke viering.
Van harte welkom!
Namens de werkgemeenschap Noordoost Groningen
Ds. Harry Eringa

 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl rechtstreeks later bekeken
7 apr 30 37
14 apr 26 33
21 apr -- --

 

terug