zondag 5 mei 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): werkgroep kerkdiensten

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan alle (ook oppaskinderen ) met elkaar naar het Spiekhoes.

Zondag 26 mei is er weer kinderkerk


9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk             

organist: dhr. J.W. Rijzinga

 

Orde van dienst
Welkom door de dienstdoende ambtsdrager
Intochtslied   NLB 146 C    : 1,2 en 3              alles wat adem heeft….
Openingstekst samen met de gemeente  :
V.         Van God is de aarde
Gem.    de wereld en al haar bewoners
V.          Zie hoe goed en hoe kostbaar is het
Gem.     als mensen in eendracht samenleven
V.          Goedheid en trouw ontmoeten elkaar,
Gem.     gerechtigheid en vrede gaan hand in hand.
V.           Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen,
Gem.     zouden de stenen gaan roepen.
V.           Heer, open Gij onze lippen,
Gem.      en onze mond zal uw lof verkondigen.

We zingen aansluitend  Ps. 149 : 3     De Heer gedenkt……
We luisteren naar het lied van Sela  Gebed om vrijheid.  
Kindermoment:    (liedje hou je aan de regels)
gedichtjes van de kinderen.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Lied bij opening van de Bijbel  NLB 283 : 1 tm 5
1e Schriftlezing Joël 2: 21 tm 27  door de lector
Zingen NLB 678: 1,2 en 6
Schriftlezing Johannes 14: 23-29  door de lector
Overdenking (van ds De Jager)   thema “ Vrede en Vrijheid”.
Orgelspel en  aansluitend NLB 462: 1en2 allen    3 vrouwen  4 mannen     5 en 6 allen
Gebed
Collecte    We luisteren naar het lied van John Lennon,  Imagine
Zingen: Evang.bundel nr 270: 1 en 2  (Ga nu heen in vrede)
Zegen  gelezen NLB 418
gezongen Amen                       Na de dienst Het Wilhelmus NLB 708 : 1 en 6


Collecte  
De 1e collecte is voor de diaconie KIA-Noodhulp Oekraïne - en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                            

Collectedoel Noodhulp Oekraïne:
De oorlog in Oekraïne gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop.
Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Oekraïense gezinnen ontvangen zadenpakketten, zodat ze minder afhankelijk zijn van voedselpakketten.
Met je gift in de collecte steun je het programma Noodhulp van Kerk in Actie en help je inwoners en ontheemden in Oekraïne om de oorlog te overleven. Van harte aanbevolen.


Bloemen
Er zijn deze week bloemen met een felicitatie gebracht bij dhr. K.W.H. Kooistra, Hoofdweg Z 13 i.v.m. zijn koninklijke onderscheiding.
Ook gingen er bloemen naar mevr. N. van Dijk, Tuinbouwweg 13 die thuis kwam uit het ziekenhuis en naar mevr. G. Wiersema-Bouma, Hoofdweg-Zd 33 die na een val met de fiets haar pols heeft gebroken. Beiden van harte beterschap.
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet en felicitatie van onze gemeente naar de heer en mevr. E.D. Blokzijl-Veldman i.v.m. hun 50 jarig huwelijk jubileum van jl. vrijdag 3 mei


Verhuizing
Mevr. R. Smit-Dijkhuis is verhuisd van de Westersingel 13 naar de  Edestaalstraat 1
Kamer 89  9933KJ  Delfzijl


Komende diensten
9 mei         9.30 uur    ds. G.A. Segger,  Hemelvaartsdag   kerk in Losdorp
12 mei       9.30 uur    gezamenlijk met de gemeente BHK,  Irenekerk Bierum, dhr. A. v. Ballegooien
19 mei     10.00 uur    1e Pinksterdag  clusterdienst  Vredekerk Loppersum,  ds. A. v.d. Bor
20 mei       9.30 uur    2de Pinksterdag  ds. T. Deelstra, Opeinde (Fr)  Johanneskerk  Losdorp


Op zondag   12 mei , Moederdag, zal er om    10.00 uur  een  ‘Preek van de leek- viering’     
zijn in de PG Slochteren.    Julianakerk te Kolham, Hoofdweg 44. 
De ‘preek’ zal gehouden worden door Sible de Blaauw, voorheen hoogleraar vroegchristelijke kunst en architectuur.        Namens de werkgemeenschap Noordoost Groningen
Ds. Harry Eringa
 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl rechtstreeks later bekeken
14 apr 26 33
21 apr -- --
28 apr 25 31

 

terug