zondag 2 juni 2024 om 10.00

Schuurdienst Tjariet 5
Voorganger(s): ds. I. Frenay, Mensingeweer

Schuurdienst 2 juni 2024
ook dit jaar is er als onderdeel van de feestweek in Spijk een schuurdienst. 
2 juni is iedereen van harte welkom in de schuur bij de De Weert, Tjariet 5.
De dienst begint om 10:00 uur.

Voorganger is ds. I. Frénay. Medewerking wordt verleend door praiseband The Fellowship of Prais
uit Ten Boer. Begeleiding samenzang op piano door John Veldman.

 

Er is geen oppasdienst en kindernevendienst.
Voor kinderen is er gelegenheid om te tekenen/kleuren. Na afloop is er koffie/thee.

 

i.v.m. de locatie is er deze zondag geen uitzending.

 

Orde van dienst
Voor de dienst zingt de band: Laat alles in dit huis
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Openingslied (allen) : Ongestraft mag liefde bloeien (melodie: L.791) - staande
Stil gebed
Votum en groet
Gemeente gaat zitten
Inleiding op de dienst
Bij wijze van Kyriegebed:  
Band : Wanneer wordt het waar?  (Sela)
Zingen (allen) : God heeft ons lief zoals wij zijn (melodie: In Christus is noch Oost noch West)
Gebed
Band : Hosanna
Noach (naverteld door Piet Worm)
Zingen (allen) : Waarom zou ik nog leven (Zingende gezegend 210, mel: L.713, Wij moeten Gode zingen)
Openbaring 21,1-7
Band : Alles Nieuw  (Eline Bakker)
Overweging
Zingen : Ik zal er zijn (Sela) band + allen
Voorbeden
Collecte
Tijdens collecte Band : Er is een dag
Slotlied (allen): In zeven kleuren rijst omhoog (Zingende gezegend 2, melodie: Jezus zal heersen waar de zon). - staande
Zegen
Na de zegen zingt de band:  Adonai

Collecte  
Er is 1 collecte tijdens de schuurdienst en de opbrengst is voor VluchtelingenWerk Nederland.


Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet en felicitatie van onze gemeente naar
dhr. P. Datema en mw. P.A. Datema-Smit, de Kluft 1 die 25 mei 40 jaar getrouwd waren.


Huwelijkscadeau Jake en Jacolien
De kerk heeft als cadeau voor Jake en Jacolien een Jenga-gastenboek aangeschaft. Het idee is dat gemeenteleden alle blokjes vullen met een groet of wens voor het bruidspaar en/of het blokje versieren. Hou er hierbij wel rekening mee dat het Jenga spel nog te spelen moet zijn. Bij de schuurdienst deze zondag kunt u nog een blokje meenemen. De blokjes moeten zondag 9 juni weer worden ingeleverd. Die zondag bij de kerk een blokje versieren is ook nog mogelijk (zolang de voorraad strekt). We hopen dat u meewerkt aan een leuk cadeau namens ons als gemeente.


Komende diensten
9 juni       Andreaskerk     mw. J. Elzinga, Zuidwolde                         11.00 uur
16 juni     Andreaskerk     ds. C.B. Elsinga, Almelo                             10.00 uur
23 juni     Andreaskerk     dhr. D. Vos, Oostwold    Overstapdienst   9.30 uur 


Uitnodiging voor de vrijwilligersavond.
Als het goed is hebben alle vrijwilligers een uitnodiging ontvangen. Als u merkt dat we toch iemand zijn vergeten wilt u dat doorgeven? Alle vrijwilligers zijn op 5 juni vanaf 19.30 uur welkom  in het Spiekhoes!!!!!!!
Opgave bij Ina Ernsten: 0640401358    mail: ina.ernsten@hotmail.com

terug