zondag 23 juni 2024 om 9.30

Eredienst
Voorganger(s): dhr. D. Vos, Oostwold

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst
Er is deze zondag geen oppas of kindernevendienst

30 juni is er weer kinderkerk

Van de kindernevendienst,
We hebben deze zondag een kinder/overstapdienst , waarin speciale aandacht is voor de kinderen uit groep 8 die straks naar de middelbare school gaan .

Het is een extra feestelijke dienst,  want we mogen genieten van het kinderkoor Sjaloom uit Uithuizermeeden. Zij zullen 3 keer voor ons optreden en ook de voorganger van deze morgen dhr. D. Vos zal ons 1 keer op de piano begeleiden.

Het thema van deze dienst is : "God gaat met je mee". Een dienst voor jong en oud. Iedereen is welkom.  In deze dienst wordt er nog geen afscheid genomen van de kinderen uit groep 8, dit doen we tijdens de kindernevendienst op 14 juli.

9.30 uur in de Andreaskerk-Spijk             

Organiste:dhr. J.W.F. Veldman
m.m.v. Kinderkoor Sjaloom uit Uithuizermeeden

Orde van dienst      
Thema voor deze Overstapdienst: “God gaat met je mee”.

- Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
- Zingen Lied 161:1,2,3  uit Evang.bundel  Komt laat ons vrolijk zingen
- Bemoediging en groet (voorganger)
- Gebed (voorganger,  Elleke en Carolien.)
- optreden kinderkoor: “ God is een kunstenaar”
                                     “Compliment”
- Schriftlezingen:  Genesis 1  Filmpje van de zandtovenaar
                             Psalm 121 uit Bijbel in gewone taal  door Hennie.
- Zingen lied 32:1,2  uit Evang.bundel  Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
- Prediking
– Zingen begeleiding door dhr. Vos op piano “Toekomst vol van hoop” van Sela

             Memoriam:     Harmannes Jan Ekema   * 13-5-1943 -   † 10-6-2024
              ambtsdrager legt het gedenksteentje in de nis
 
-Kinderkoor: “Ik wil even bij U komen”
                      “Er is nog zoveel te ontdekken”
-Moment van Overstap door Kornelia
-Zingen     “Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen”  op de melodie van: verbonden met vader en
                                                                                  moeder (Mel.: Geroepen om te zingen 79)
-Gedicht door Rieneke.
-Dankgebed
-Collecte
-Kinderkoor   “Psalm 8”
" Niet zonder Hem."   
-Zingen NLB 416:1tm4  “Ga met God “
-Zegen en gezongen Amen.

Collecte  
De 1e collecte is voor de diaconie -KIA Werelddiaconaat- en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                                                                                                                                
Collecte Werelddiaconaat Libanon:
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.
Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!

Zieke
"Tonnis Musschenga, partner van ds. Frénay, kreeg na een blaasoperatie een slecht bericht. Er zijn meer onderzoeken nodig, en mogelijk nog een operatie. Een onzekere tijd breekt aan. Zijn adres: Schouwerzijlsterweg 6, 9961 TA Mensingeweer."

Bloemen
Deze week zijn de bloemen met een hartelijke groet en als teken van bemoediging van onze gemeente naar Tonnis en ds. Ignace Frénay gebracht.

De heer P. Pijper en mevr. P. Pijper-Bultena, ’t Loug 20 vierden 21 juni hun 62-jarig huwelijks- jubileum, van harte gefeliciteerd.  Na overleg krijgen zij de bloemen volgende week.


Geboorte
De gemeente feliciteert Jan Herman en  Orianne Wieringa en hun kinderen Aline, Jan Lieuwe en Lianne met de geboorte van hun zoon en broertje Henk Jan op 15 juni j.l. Hun adres is Jonker 18, 9909 CB in Spijk.


Middaggebed
Donderdag 27 juni om 13.15 uur is er weer een middagviering in de Andreaskerk.


Kerknijs
Kopij inleveren voor nr. 4/2024 (geldig van 7-7 t/m 8-9  uiterlijk 24 juni om 12 uur bij
mevr. A .Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 kerknijs@pgspijklosdorp.nl


Komende diensten
30 juni     Andreaskerk     11.00 uur  ds. E.A. van Gulik, Leek   HA         
7 juli        Andreaskerk       9.30 uur   ds. C.E. Lavooij , Appingedam

 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl rechtstreeks later bekeken
9 juni 22 27
16 juni 31 46

 

terug