zondag 30 juni 2024 om 11.00 uur

Eredienst
Voorganger(s): Ds. E.A. van Gulik, Leek

Uitzending
De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

Kinderkerk/kindernevendienst
Er is kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan alle (ook oppaskinderen ) met elkaar naar het Spiekhoes na het kindermoment in de dienst.

30 juni is er weer kinderkerk


11.00 uur in de Andreaskerk-Spijk             
 

      Organist: Annejet Dijkman

Orde van dienst      
Thema: Komt allen bij mij, die vermoeid en belast zijn, ik zal jullie rust geven

Woord van welkom en mededelingen
Lied 216: 1,2,3, uit Liedboek, Dit is een morgen
Bemoediging en groet
Gebed om vergeving
Woord van genade
Lied 939: 1,2,3, uit Liedboek, Op u alleen, mijn licht, mijn kracht
Gebed om de heilige Geest
Kindermoment
  • Gesprekje
  • Liedje via de schermen, de circustent,
Bijbellezing: Mattheüs 11: 28-30, uit NBV21, door de lector
Lied 687: 1,2,4, uit de Opwekkingsbundel, Heer, wijs mij uw weg
Preek
Gezang 440: 1,2, uit het Liedboek voor de kerken, Ik heb de vaste grond gevonden
Inzameling van de gaven
Nodiging
Lied 520, uit de Opwekkingsbundel, Wees mijn verlangen
Inleiding op het Heilig Avondmaal
Tafelgebed
Delen van brood en wijn
Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader
Lied 416: 1,2,4, uit Liedboek, Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Gezang 456: 3, uit het liedboek voor de kerken, Amen, amen, amen.


Collecte  
De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.
U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:
Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp
Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp
                                                           
                                                                
Zieke
Gisteren ontving ik van de PG Spijk-Losdorp een bloemen boeket.
Daarvoor wil ik de kerk hartelijk bedanken. Ook dank voor de kaartjes met teksten en
beelden die ik van gemeenteleden binnenkreeg. 
Dut mie hail goud.  (zeg of schrief dat mor).
Met hartelijke groet, Tonnis Musschenga  (partner ds. Frénay)


Bloemen
Deze zondag gaan de bloemen met een hartelijke groet en felicitatie van onze gemeente naar de heer P. Pijper en mevr. P. Pijper-Bultena, ’t Loug 20 die 22 juni 62 jaar waren getrouwd en naar de heer R. Norden en mevr. H. Norden- Pilon, Nesweg 10 die 28 juni 50 jaar waren getrouwd.
Van harte gefeliciteerd.Komende diensten
7 juli        Andreaskerk       9.30 uur   ds. C.E. Lavooij , Appingedam
14 juli      Andreaskerk       9.30 uur   ds. G. Segger, Winsum

 
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl rechtstreeks later bekeken
9 juni 22 27
16 juni 31 46
23 juni 29 37

 

terug